آثار فردی و اجتماعی زیارت امام حسین علیه السلام

تاریخ انتشار : مارس 10, 2021
تأثیر اولیاء خدا بر زندگی فردی و اجتماعی ما، محدود به دوران حیات مبارکشان در این دنیا نبوده است و هم اکنون نیز بر زندگی فردی و اجتماعی ما تأثیرگذار هستند. در این جلسه با توجه به اهمیت زیارت اربعین، ملاحظاتی در مورد آثار فردی و اجتماعی زیارت امام حسین(ع)، مورد بررسی قرار گرفته است.