مشخصات شهید

شهید محمد رضایی

267
نام محمد
نام خانوادگی رضايي
نام پدر گرگعلي
تاربخ تولد 1342/06/02
محل تولد بوشهر - دشتستان
تاریخ شهادت 1364/11/21
محل شهادت فاو
مسئولیت رزمنده
نوع عضویت بسيج
شغل آموزش وپرورش
تحصیلات دانشجو
مدفن برازجان
جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
 • زندگینامه
 • وصیت نامه
 • مصاحبه
 • خاطرات
 • زندیگنامه شهید

  بسم رب الشهداء

   

  زندگينامه شهيد محمد رضايي مجرد :

  سپاس خدايي كه برگزيدگانش را در اوج كمالات معنوي وانساني بسوي خود فرامي خواند وتداوم رسم عشاق را چه نيكو به جامي آورد وبه بهترين جلوه عاشقي معشوق خويش را مي طلبد وچه زيبا آيه دلنواي قراني را درپيكره وجود انسانهايي عاشق ندا مي كند وجنين مي فرمايد (ارجعي الي ربك ) شهيد محمد رضايي در يك روز تابستاني در خانواده اي گرم وآكنده از عشق به اهلبيت ديده به جهان گشود وزندگي سراسر پرماجرايش را آغاز نمود وحركت وزندگي كه نهايتش پرواز وسير علي ا… بود وي در همان دوران كودكي با عشق به اسلام پرورش بافت ودوران تحصيل ابتدايي را دردبستان فرخي (شهيد جاويد كازروني ) بع پايان رسانيد سپس دوران سه ساله راهنمايي رادر يكي از مدارس به اتمام رساند ودر همين ايام بود كه انقلاب اسلامي به وقوع پيوست وبه زندگي سراسر ماجراي شهيد رضايي حركتي نوين بخشيد.حركت انقلاب قلبهاي پاك وبا صفاي جوانان اين مرزوبوم از جمله اين شهيد عزيز را به تپش واداشته وبدين مناسبت در كليه مراسمات آن روز شركت فعالانه داشت تظاهرات عليه رژيم ستمشاهي را در جوار برادران هم رزمش وبا رسالت الهي خويش در اين زمينه نيك به انجام رسانيد واز آنجايي كه تشنه حقيقت جويي بود وگام حقيقت خويش را تشنگي خاص بودمدام در پي رفع اين نياز كوشش ميكرد .پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به خدمت بي دريغ در جهت تداوم انقلاب پرداخت سپس به عضويت انجمن اسلامي دبيرستان درآمدوفعاليت خود را در سنگر مقدس تحصيل ادامه داد از مهمترين حركتهاي ايشان تضادوبرخورد با گروههاي ملحد وضد انقلاب بود وبا تشكيل پايگاههاي مقاومت به عضويت پايگاه فتح المبين در آمد وشايستگيهاي كه از خود نشان دادبه عضويت شوراي پايگاه انتخاب شد.ومدتها در اين سمت خدمت نمود ودر همين حين نيز فعاليت خوبي با ارگانها ونهاد هاي انقلابي خصوصاً سپاه پاسداران وداشست ودر خصوص آموزش نظامي برادران بسيج همكاري نزديك با آموزش نظامي بسيج جهت آماده ساختن نيروها براي مقابله با صداميان داشت با شروع جنگ تحميلي وهجوم دژخيمان ومزدوران بعثي به خاك مقدس وجايگاه شهيدان به خون غلتان مملكت اسلايمان جهت مقابله با دشمنان قسم خورده اسلام وبقاياي كوفيان بي وفاي صدر اسلام برخاست وبيش از اين تعصب وعشق به مهين اسلامي اين اجازه را به وي نداد كه در خانه بنشيند.بنابراين با جمع كثيري از برادران جهت دفع اين هجوم وحشيانه آموزشهاي نظامي لازم را ديده واز آنجا راهي جبهه آبادان وجزيره مينو شد وپس از اتمام ماموريت به وطن بازگشتسپس براي بار دوم جهت سركوبي انقلاب كردستان وحاميان آنان يعني رژيم سفاك صدام راهي كردستان شد سرزميني كه خون رگهاي گردن زده پاسداران وارتشهاي قرهمان لالگون شده بود وجاي پاي استعمار بر سينه ها زخم ديده مردم آن ديار نقش بسته بود وباز هم شجاعت ومردانگي كه شاييسته يك مسلمان واقعي است در آنجا از خود نشان دادودر صحنه هاي نبر د عليه جيره خواران شرق وغرب مردانه جنگيد وپس از اتمام ماوريت پرماجرايش به وطن خويش بازگشت سپس با شركت در آزمون تربيت معلم وارد سنگر علم وتحصيل شد.از خصوصيات اخلاقي وي نفرت بيش از حد نسبت به انحرافات اخلاقي جامعه بود وهميشه از اوضاع بدحجابي شكايت داشت ونيز در جهت ريشه كن نمودن اين توطئه استعمار هميشه در صف مقدم مبارزه بود اما دنياي مادي وفضاي تنگ پشت جبهه قلب مالامال از عشق به الله را در وي سيراب نميساخت ومداوم در حركت بسوي جبهه ها بود وهر زمان كه فرصت ميافت در جبهه ها حضور ميافت تا اينكه براي بار سوم راهي جبهه ها شد ودر عمليات پيرزومندانه بدر شركت نمود وسرانجام براي بار چهارم جهت شركت در جبهه با كاروان راهيان كربلا عازم گرديد واز آنجا وارد تخريب شد ودر نتيجه با شركت در عمليات ظفرمندانه والفجر 8 به قلب مزدوران بعثي زده وخود نيز به فسض شهادت نائل آمد وچه زيباست تصاددف اين شهادت با پيروزي انقلاب در 22 بهمن ماه .

  آري نيست در اين قفس مادي دنيا جاي بهشتياني چون رضايي
  زندگي نامه دانشجو بسيجي شهيد محمد رضايي
  شهيد محمدرضايي دردوم شهريور ماه1342در برازجان دريك خانواده مستضعف ومذهبي ديده به جهان ‌گشود  او دوران ابتدايي‌خود را در دبستانهاي عضد‌ و شهيد جاويد كازروني به‌اتمام رساند و سپس وارد دوره راهنمايي    شد‌ شهيد اين دوره را هم با موفقيت در مدارس راهنمايي ‌حمزه و شهيـد مدرس پشت سرگذاشت محمد بعد از سپري نمودن دوران راهنمايي به دبيرستان‌طالقاني برازجان وارد شد وشروع به ادامه تحصيل‌كرد تا اينكه در سال  سال61به فرمان رهبركبـير انقلاب وارد بسـج شد در پايگاه  مقاومت فتح المبـين برازجان اسم نويسي كرد چند ماه بعد به اتفاق تني چند ازهمرزمان بسيجيش از جمله شهيد سيد محمد حسيني براي ‌يادگيري فنون نظامي راهي پادگان شهيد دستغيب‌كازرون شدند ‌و بعد از دو هفته آموزش از همانجا راهي جبـهه‌هاي جنوب كشور درجزيره   جزيره مينو شدند و بعد از اتمام مأموريت به برازجان بازگشت و به  تحصيلات خود ادامه داد تا موفق به گرفتن ديپلم در دبيرستان طالقاني شد. شهيد براي دومين باردر تير ماه سال62باز هم به اتفاق تني چند از يارانش راهي جبهه هاي نبرد شدند اين بار در جبـهه‌هاي غرب در شهر مهاباد تا  شايد بتواند تا اندازه‌اي ملت مظلوم كردستان از دست خود فروختـگان شرق وغرب آزاد نمايد و بعد از اتمام مأموريت به برازجان بازگشت و فعاليتهاي ‌خود را درپايگاه مقاومت از نوشروع كرد تا اينكه براي سومين بار براي لبيك‌گفتن به فرمان در طرح لبيك شركت ‌كرد وبه اتفاق تني‌ از چند از يارانش‌از جمله شهيدان عبدالمحمد بهادر،عليرضا سليمي‌فرد و سيد محمد حسيني راهي جبـهه‌هاي نـبرد شدند و بعد از اتمام مأموريت  به خانه  بازگشت ودر اين سال در گزينش دانشجو تربيت معلم پذيرفته شد و در عمليات پيـروزمندانه بدر شركت نموده‌ و بعد از اتمام شدن عمليات و مأموريـت به شهر خود بازگشت وشروع به ادامه تحصيل در تربيت معـلم نموده تا  اينكه براي پنجمين بار نيز در دي ماه1364با اولين كاروان راهيان كربـلاي استان به جبـهه‌هاي نور روانه شد و يعد از اتمام مأمـوريت به خاطر اينـكه در عمليات شركت نكرده بود از آنجا با مشقت هاي كه داشت وارد واحد تخـريب لشكر المهدي شد و يعد از تـمام كردن كارهاي پرسنلي خود با لشكر به مرخصي آمد وچند روزي در اين شهر بود تا اينكه در 16بهمن 64برازجان را به مقصد منطقه‌محل‌خدمت ترك‌كرد ودرتاريخ21/11/64درشب اول عمليات پيروزمند وافتخارافرين والفجر8 درمنطقه‌فاوبه وسيله‌گلوله‌هاي ‌كاليبر‌دشمن جنايتكار بعثي‌عراق به درجه‌رفيع شهادت نائل‌آمد.
    ادامه مطلب
  بسم رب الشهداء

  بنام الله پاسدار خون شهيدان .

  ملتي كه شهادت براي او سعادت است پيروز است .امام روح الله .

  با درود فراوان بر پير جماران خميني كبير وبا سلام به امت هميشه در صحنه حزب الله وصيت نامه خود را با اين سوره شروع مي كنم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملو الصالحات وتواصوابا بالحق وتواصوا بالصبر . همانطور كه قرآن مي فرمايد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا عند ربهم يرزقون . گمان مبريد آنهايي كه در راه خدا كشته مي شوند مرده اند بلكه زنده داند ونزد خداي خويش روزي مي طلبند . در عين حالي كه اسلام عزيز احتياج به خون دارد بايد جانفشاني كرد و همه بلا ها را از جان خريد وبايد با خون خود درخت اسلام را بارور كنيم اي امت هميشه در صحنه امام را تنها نگذاريد واين نعمتي كه خداوند به شما داده است از دست ندهيد كه خداوند شما را به عذابي دردناك گرفتار مي كند . سنگرهاي عبادي سياسي نمازهاي جماعت ودعاها را ترك نكنيد تا مورد رحمت الهي قرار بگيرد.اي برادران عزيز بسيجي كه دين خود رابه اسلام ادا نموديد آن دسته از برادران بي تفاوت رابه طرف خط امام سوق دهيد.ونگذاريد كه با دسيسه هاي منافقين ومنحرفين منحرف شوند . اي پدر واي مادر من از زحمات شما سپاسگذارم واز اي كه نتوانستم جبران كنم بايد مرا ببخشيد . اي برادر و اي خواهر شما بايد افشاگر خطوط انحرافي باشيد ونگذاريد خونهايي كه ريخته شده به هدر برود.اي امت حزب الله وهميشه در صحنه مسلخگاه عشق كه همان قطعه شهدا است فراموش نشود روزها به انجا رفته وبا شهيدان بيعتي تازه كنيد فقط از شما خواهش كه دارم كه جسد مرا در كنار قبور شهدا دفن نماييد خداوند به همه توفيق بدهد تا بتوانيم هرچه بيشتر وبيشتر به وظايفمان عمل كنيم .ضمناً هركس از ما بدي ديد به بزرگواري خود ما را ببخشيد . اي برادران عزيز تفريح هاي شما در جهت خود سازي باشد حيف است بعد از اين همه خونها براي خوشي به تفريح برويم .

  والسلام علي من التبع الهدي

  خداياخدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار .

  محمد رضايي

   

    ادامه مطلب
  مصاحبه با مادر شهيد محمد رضايي  :

  در سال 2/6/1343 در برازجان در يك خانواده مذهبي بدنيا آمد نام شهيد را پدرش را انتخاب كرد ويا توجه به ارادت خاصي كه نسبت به حضرت محمد(ص) داشت .قبل از رفتنش به مدرسه به مكتب مي رفت وعلاقه زيادي به يادگيري قرآن داشت به همه افراد خانواده علاقه داشت بسيار فرزند عاطفي ومهرباني بود.او دوران ابتدايي خود را در مدرسه هاي عضد وشهيد جاويد كازروني گذراندودوران راهنمايي را در مدارس شهيد مدرس وهمزه پشت سر گذاشت در اين مدت بود كه شعله ها يانقلاب در كشور روشن شده بود .شهيد بطور فعالانه وچشمگير در تظاهرات شركت ميكرد تا اينكه انقلاب به پيرزوي رسيد . محمد پس از اتمام رساندن دوره راهنمايي به دبيرستان شهيد طالقاني برازجان وارد شد وشروع به ادامه تحصيل كرد .در سال 61 به فرمان رهبر كبير انقلاب وارد بسيج شد ودر پايگاه مقاومت فتح المبين براجان اسم نويسي كرد.اخلاق ورفتارش خيلي خوب بود وبا همه مهربان بود.

    ادامه مطلب
  بسم رب الشهداء

  خاطره ازشهيد محمد رضايي
  زندگي انسانها از ابتداي تولد سراسر خاطره مي باشد و شهدا اگر چه عمر كوتاهي داشته اند و مانند ستاره صبح زود طلوع كـرده و خيلي زود غروب كردند اما خـاطراتي كه از خود به جاي گذاشته‌اند تا هميشه برسر زبانها بوده وهرگز فراموش نمي شوند .شهيد رضايي نيز مانند ديگر شهيدان داراي خصوصيات اخلاقي مثبت فراواني بود ايشان در هنگام گرفتن ديپلم كه مقارن با ماه مبارك رمضان بود با وجود گرماي شديد حاضر نبودند كه روزه خود را افطار كنند و

  با وجود مشكلات فراوان  روزه را مي گرفتند و تنها در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان به دليل مريض شدن آن هم به اصرار اطرافيان روزه خود را افطار كردند و بعد با پرسيدن حكم شرعي آن،به آن عمل كرد. شهيد در يكي از دفعاتي كه به جبهه‌ اعزام شده بود وجهي از طرف سپاه دريافت كرده بود كه بعد از آمدن به منزل وشمردن آن متوجه شدند كه مقداري از پول اضافي دريافت كرده و با مراجعه به محل اضافي پول را تحويل داده بود كه يكي از كاركنان آن مركز به دوست خود با اشاره به شهيد مي گويد تا انقلاب از اين جوانها دارد هرگز شكست  نخواهد خورد .شهيد رضايي كه قبل از شهادتش در مركزتربيت معلم شهرستان مشغول تحصيل بودند در هنگام جنگ دوستان وهم دوره‌اي هاي خود را تشويق مي‌كرد تا به‌‌جبهه اعزام شوند و خود پيشاپيش ديگران با اينكه مشغول به تحصيل بودند ولي جبهه‌ و جنگ را واجب تر دانستنه وآن را در اولويت  قرار مي‌دادند. ايشان در يكي از ماًموريتها در عكسي كه با خود آورده بود در تابوتي خوابيده و به دوستان خود گفته  بود كه به رسم شهيد  بر روي او گل بريزند تا اينكه در سال 64 به آرزوي خود رسيده وشربت شهادت را نوشيدند. ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  اطلاعات مزار
  محل مزار برازجان
  وضعیت پیکر
  تصویر مزار
  موقعیت مکانی مزار
  گالری تصویر
  مشاهده سایر تصاویر
  فضای مجازی
  مشاهده سایر تصاویر
  اسناد و مدارک
  مشاهده سایر اسناد
  کتابخانه
  مشاهده سایر کتاب ها
  در صورتی که تصویر، اطلاعات و یا خاطره ای مرتبط با شهید در اختیار دارید با ما به اشتراک بگذارید