مشخصات شهید

شهید نعمت الله كاكی زاده

430
نام نعمت الله
نام خانوادگی كاكي زاده
نام پدر غلام
تاربخ تولد 1345/06/17
محل تولد بوشهر - بوشهر
تاریخ شهادت 1363/02/08
محل شهادت پاسگاه زيد
مسئولیت رزمنده
نوع عضویت بسيج
شغل دانش آموز
تحصیلات سوم راهنمايي
مدفن بوشهر
جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
 • زندگینامه
 • ‫ﺷﻬﻴﺪ در ﺳﺎل 1345 در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اى ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ دیدﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد،وﺟﻮدش را ﻧﻌﻤﺘﻰ از ﻧﻌﻤﺖ هاى الهی دانسته لذا ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻧﺎم ﻧﻌﻤﺖ ﷲ را  ﺑﺮوى ﮔﺬاﺷﺖ وى دوران اﺑﺘﺪایی را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺁﺑﺎدان ﻃﻰ و ﭘﺲاز ﺁن دوران راهنمایی را ﺁﻏﺎز ﻧﻤﻮد وى ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺒﺮى ﺑﻮداو در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم هر ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺣﻰ و ایماﻧﻰ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎهمکارى ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪارى از دﺳﺘﺎوردهاى ﺧﻮن ﺷﻬﻴﺪان همتﮔﻤﺎرد او در ﺟﺒﻬﻪ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﻮله را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ تمام اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دادو ﭘﻴﺎﭘﻰ ﺑﺪﻧﺒﺎل وصل ﻣﻌﺒﻮد تا اینکه در ﻣﻮرﺧﻪ 63/2/8 در ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ زید ﻋﺮاقﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق خود، یعنی ﺷﻬﺎدت این ﻋﺰت اﺑﺪى دﺳﺖ یاﻓﺖ. ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  اطلاعات مزار
  محل مزار بوشهر
  وضعیت پیکر
  تصویر مزار
  موقعیت مکانی مزار
  گالری تصویر
  مشاهده سایر تصاویر
  فضای مجازی
  مشاهده سایر تصاویر
  اسناد و مدارک
  مشاهده سایر اسناد
  کتابخانه
  مشاهده سایر کتاب ها
  در صورتی که تصویر، اطلاعات و یا خاطره ای مرتبط با شهید در اختیار دارید با ما به اشتراک بگذارید