مشخصات شهید

شهید مظفر سهولی

283
نام مظفر
نام خانوادگی سهولي
نام پدر عبدالله
تاربخ تولد 1337/07/06
محل تولد بوشهر - گناوه
تاریخ شهادت 1360/02/28
محل شهادت شوش
مسئولیت رزمنده
نوع عضویت بسيج
شغل دانش آموز
تحصیلات ديپلم
مدفن گناوه
جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
 • زندگینامه
 • در ﺳﺎل 1337 در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اى ﻣﺬهبی دیدﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد وى در ﺳﻦ ٧ ﺳﺎلگی وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ و تحصیلات ﺧﻮد را تا ﭼﻬﺎرم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اداﻣﻪ داد وى در ﻣﺴﺠﺪ اذان ﻣﻰ ﮔﻔﺖ در کلیه ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬهبی و در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺷﺮکت ﻓﻌﺎل داﺷﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ تحمیلی در ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن یک دورﻩ ﻓﺸﺮدﻩ ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ اﻋﺰام و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از رﺷﺎدﺕ های فراوان در تاریخ60/2/31 به شهادت رﺳﻴﺪ.

  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  اطلاعات مزار
  محل مزار گناوه
  وضعیت پیکر
  تصویر مزار
  موقعیت مکانی مزار
  گالری تصویر
  مشاهده سایر تصاویر
  فضای مجازی
  مشاهده سایر تصاویر
  اسناد و مدارک
  مشاهده سایر اسناد
  کتابخانه
  مشاهده سایر کتاب ها
  در صورتی که تصویر، اطلاعات و یا خاطره ای مرتبط با شهید در اختیار دارید با ما به اشتراک بگذارید