شهید علی پور ابراهیم فرزند اسماعیل در سال ۳۹ در خانواده مذهبی در بندر دیلم متولد شد.دوره ابتدایی را در دبستان هدایت(شهید محمدی) دیلم گذرانید و برای ادامه تحصیلات راهی بهبهان شد.در دوره مبارزات مردم علیه رژیم ستمشاهی نقش موثری در شهر داشت .با شروع جنگ تحمیلی  لحظه ای برای دفاع از آب و خاک میهن اسلامی درنگ نکرد. نخستین اعزامش  در هشتم اردیبهشت سال ۶۰ بود. در آبان تا اواسط دیماه همان سال نیز عازم مناطق عملیاتی شد.در ۱۸ اردیبهشت ۶۱ نیز راهی جبهه های نور علیه ظلمت شد.

سرانجام پس از ماهها  حضور در سنگر دفاع از قران و دین و وطن  در ۱۶ اسفند  سال ۶۱ در محل کوت در مبارزه با دشمنان بعثی جان خود را فدای انقلاب و میهن اسلامی نمود.