مشخصات شهید

شهید عبدالمحمد گرگین

206
نام عبدالمحمد
نام خانوادگی گرگين
نام پدر محمدحسن
تاربخ تولد 1343/10/04
محل تولد بوشهر - بوشهر
تاریخ شهادت 1361/09/29
محل شهادت عين خوش
مسئولیت رزمنده
نوع عضویت بسيج
شغل دانش آموز
تحصیلات سوم راهنمايي
مدفن بوشهر
جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
 • زندگینامه
 • ‫ﺷﻬﻴﺪ در ﺳﺎل 1343 در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اى ﻣﺬهبی و ﻣﺘﺪین ﭘﺮورش یاﻓﺖ و دوران تحصیلات ﺧﻮد را تادوم راهنمایی اداﻣﻪ داد و در دوران اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎلیتهاى زیادى داﺷﺖ و در ﺣﻴﻦ درس ﺧﻮاﻧﺪن در ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰ کرد و ﺷﺒﻬﺎ در ‫ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ داد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ هاى ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ‫اﻋﺰام ﺷﺪ و در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺮم ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدید و ﭘﺲ از ١١ ﺳﺎل ﺟﺴﺪ ‫ﻣﻄﻬﺮ ﺁن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺁﻣﺪ و در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ها به خاک سپرده شد. ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  اطلاعات مزار
  محل مزار بوشهر
  وضعیت پیکر
  تصویر مزار
  موقعیت مکانی مزار
  گالری تصویر
  مشاهده سایر تصاویر
  فضای مجازی
  مشاهده سایر تصاویر
  اسناد و مدارک
  مشاهده سایر اسناد
  کتابخانه
  مشاهده سایر کتاب ها
  در صورتی که تصویر، اطلاعات و یا خاطره ای مرتبط با شهید در اختیار دارید با ما به اشتراک بگذارید