مشخصات شهید

شهید حسن رزمجو

229
نام حسن
نام خانوادگی رزمجو
نام پدر حسين
تاربخ تولد 1336/03/01
محل تولد بوشهر - گناوه
تاریخ شهادت 1363/12/26
محل شهادت شرق دجله
مسئولیت رزمنده
نوع عضویت كادرزميني ارتش
شغل كادرزميني ارتش
تحصیلات ديپلم
مدفن گناوه
جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
 • زندگینامه
 • وصیت نامه
 • زندیگنامه شهید ادامه مطلب
  وصيت‌نامه :بسم الله الرحمن الرحيم ستايش ازآن خدائيست‌كه‌حاضرنكرداحدى راهنگامى كه آسمانهاوزمين رابيافريدوكمكى نگرفت هنگامى كه جنبندگان‌رابيافريددرخدائى‌شريك نداشت‌ودريكتائى پشتيبانى نشدوزبانهاازبيان وصفش وستايشش عاجزمانده اند.
  خدايابراستى‌مطلب‌چنين‌است‌كه من فقط برحسب خيالهائى كه دردلم خطورميكندرزق خويش راميجويم. ودرجسنجوى آن شهرها مى گردم پس درآنچه طالب آنم مانند شخص سرگردان هستم نميدانم روزى من درصحراست يادركوه يا درزمين يا درآسمان يا درخشكى يا دردريا وبدست كيست وازناحيه كيست ومن قطعا مى دانم كه علم آن نزد توست و وسيله هايش بدست توست و توئى كه بلطف خودرزق را قسمت‌ميكنى‌وبرحمت‌خويش‌وسيله‌آنرا فراهم‌ميسازى.خدايا پس‌درودبفرست برمحمد وآل او پروردگارا روزيت رابراى من فراوان وراه بدست‌آوردنش‌آسان‌و محل‌دريافتش‌را نزديك‌ومرادرجستجوى راهى كه راهى‌كه‌رزقم را درآن مقدرنكرده اى بزحمت مينداز.خدايامن ازتوميخواهم‌آنچه باعث رحمت وآمرزش تواست ونجات‌ازآتش دوزخ‌وازهربلاميشودونيزرسيدن‌به‌بهشت وخشنودى دردارالسلام‌ودرجوارپيغمبر تومحمدبر او وآل اوسلام باد.
  خداياهرنعمتى‌كه مال بندگان‌ا ست پس ازتوست هيچ خدائى جزتونيست ازتوآمرزش ميخواهم وبسوى تو ازگناه بازميگردم .خدايارضايم به آنچه رضاوخشنودى تودرآن است امت شهيدپروراسلامى ايران آنچه راازخداطلب كردم باشدتاباآن توشه اى براى آخرت همراه داشته باشم وامروزكه دين وقرآن ماآماج حملات دشمنان خداقرارگرفته است .
  توصيه‌من‌براين‌است‌كه صف به صف‌زن‌ومرد همچون‌كوهى‌استواردربرابر تمامى قداره‌بندان خدانشناس ايستادگى‌نموده‌وازكيان‌اسلام دين قرآن و سرزمين اسلامى ايران با جان و مال وفرزندان خود دفاع نمائيدزيراخداوندانفاق كنندگان‌را دوست‌ميدارد و حرف‌ديگرم‌آن است كه امام امت خمينى‌كبيررا تنها نگذاريدوازاوپيروى‌كنيدوهميشه‌امام‌عزيزمان‌رادعانمائيدكه اطاعت‌ازامراو همه ماهارا ازگمراهى وجهل ونادانى به راه خير وسعادت وخوشبختى هدايت مى نمايد .
  رزمندگان پرتوان اسلام رادرپشت جبهه ها حمايت وتدارك كنيدتابرعليه دشمنان خداشوريده وحكومت توحيدرادرسرتاسرگيتى برقرارسازدآمين .
  خانواده گرامى همسرعزيزم شمارابه صبرواستقامت درناملايمات وناراحتيها دعوت مى نمايم مى دانم
  ازدست دادن عزيزدشواراست اما هرچه باشددفاع ازدين خداوقرآن از آن بالاتر وشهادت دراين راه گواراترازآن است كه انسان به زندگى مادى دلبندباشدبا خداباشيدهرچه كه ستم هم برما روادارندحق پيروزاست چراكه خداوند وعده فرموده هرگاه خدارا يادكنيد اوست كه ياورمستضعفان است كه روزى مى دهد اوست كه سعادت و رحمت مى دهد همسر گرامى ايامى باهم بوديم با تلخى و شيرينيها باهم بوديم هرچه بودگذشت اما چنانچه قصورى درزناشوئى ازبنده نسبت به تو رواشده حلالم كن نسبت به فرزندانم مادرى مهربان باش واختيارزندگى بعدازمن باتوست .

  ((حسن رزمجو))

    ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  ادامه مطلب
  اطلاعات مزار
  محل مزار گناوه
  وضعیت پیکر
  تصویر مزار
  موقعیت مکانی مزار
  گالری تصویر
  مشاهده سایر تصاویر
  فضای مجازی
  مشاهده سایر تصاویر
  اسناد و مدارک
  مشاهده سایر اسناد
  کتابخانه
  مشاهده سایر کتاب ها
  در صورتی که تصویر، اطلاعات و یا خاطره ای مرتبط با شهید در اختیار دارید با ما به اشتراک بگذارید