نام کتابی است که برادرعزیز و شاعر توانای دوراهکی قاسم درویشی زحمت  گردآوری وتدوین آن را به عهده گرفت و چاپ اول آن در آذر 1383 توسط کنگره سرداران و دو هزار شهید استان بوشهر منتشر شد این کتاب شامل وصیت نامه و زندگی نامه شهداء دوراهک و در آخر کتاب نام افرادی که از روستای دوراهک به جبهه های حق علیه باطل اعزام شده بودند می باشد  در تهیه و نگارش این کتاب نباید از کمک ها و راهنمایی های مرحوم حیدر دوراهکی به سادگی گذشت خداوند او را با شهداء محشور نماید یادش بخیر