دانلود فایل مقاله
مولف
یوسف دشتی/حیدر دوراهکی/حمید بریدانی/محمد فروزنده/مهدی اسماعیلی
ناشر
بقیه العتره
سال انتشار
1385
شابک
9649914226
تیراژ
3000 نسخه
تعداد صفحات
214
موضوع
بوشهر در دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس استان بوشهر/جلد چهارم

تشکیل یگان رزم

از 1 فروردین 1363 تا 29 اسفند 1363