دانلود فایل مقاله
مولف
عبدالحسین بحرینی‌نژاد
ناشر
کنگره بزرگداشت سرداران و 2000 شهید استان بوشهر، شروع
سال انتشار
1383
شابک
تیراژ
2000 نسخه
تعداد صفحات
316
موضوع
22 شهید "بندر دیر"، از توابع استان بوشهر

دریادلان ماندگار 2

(از مجموعۀ 2 جلدی)در این مجموعه 22 شهید "بندر دیر"، از توابع استان بوشهر، معرفی شده‌اند. علاوه بر زندگی نامه‌ی هر شهید، وصیت نامه‌‌، خاطراتی از نزدیکان و تصاویری از شهید و آشنایان او به چاپ رسیده است.(از مجموعۀ 2 جلدی)در این مجموعه 21 شهید از بندر دیر در اس(از مجموعۀ 2 جلدی)در این مجموعه 21 شهید از بندر دیر در استان بوشهر معرفی شده است. علاوه بر تصویری از هر شهید، خاطراتی از نزدیکان و وصیت‌نامه‌هایی از شهیدان درج گردیده است.تان بوشهر معرفی شده است. علاوه بر تصویری از هر شهید، خاطراتی از نزدیکان و وصیت‌نامه‌هایی از شهیدان درج گردیده است.