پیام شهید حسن بیژنی به شما

تاریخ انتشار : مارس 12, 2021
برادران عزيز ! از همگي شما مي خواهم كه به نداي امام امت اين سلاله پاك امام حسين (ع) را درهر زمان لبيك گوييد ونگذاريد تفنگ من برزمين افتد ونگذاريد ياران امام كم شود
برادران عزيز ! از همگي شما مي خواهم كه به نداي امام امت اين سلاله پاك امام حسين (ع) را درهر زمان لبيك گوييد ونگذاريد تفنگ من برزمين افتد ونگذاريد ياران امام كم شود