پیام شهید نادر مهدوی به شما

تاریخ انتشار : مارس 12, 2021
ما دشمن واقعی خود را استكبار جهانی، به سركردگی آمريكا می‌دانيم.
ما دشمن واقعی خود را استكبار جهانی، به سركردگی آمريكا می‌دانيم.