پیام شهید محمد علی ذبیحی به شما

تاریخ انتشار : مارس 12, 2021
اعمال، رفتار و کردارتان فقط برای رضای خدا باشد و در راه کسب علم و تقوا کوشا باشید
اعمال، رفتار و کردارتان فقط برای رضای خدا باشد و در راه کسب علم و تقوا کوشا باشید