پیام شهید قاسم کاظمی به شما

تاریخ انتشار : مارس 12, 2021
دوستان و برادران و كساني كه به عنوان مسلمان ، نماز و روزه بجا مي­آوريد دنيا امتحاني بيش نيست ، امتحان در اخلاق و اخلاص و تقوا و ايثار و تواضع
دوستان و برادران و كساني كه به عنوان مسلمان ، نماز و روزه بجا مي­آوريد دنيا امتحاني بيش نيست ، امتحان در اخلاق و اخلاص و تقوا و ايثار و تواضع