پیام شهید علیرضا ماهینی به شما

تاریخ انتشار : مارس 12, 2021
به حرفهاي امام كه از راديو تلويزيون پخش مي شود ، خوب گوش فرا ده و حرفهايش را در زندگي سرمشق عملت قرار ده . هر چيزي امام گفت بدان عمل كن ، به اين خاطر كه امام قرآن شناس است ، حرفهاي  امام حجت است
به حرفهاي امام كه از راديو تلويزيون پخش مي شود ، خوب گوش فرا ده و حرفهايش را در زندگي سرمشق عملت قرار ده . هر چيزي امام گفت بدان عمل كن ، به اين خاطر كه امام قرآن شناس است ، حرفهاي  امام حجت است