یا قمر بنی هاشم(ع)

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
عملیات مسلم بن عقیل بود و رمز عملیات «یا قمر بنی هاشم(ع)» و عده ای از رزمندگان نایینی در این حمل شركت داشتند و به زبان محلی در حین عمیات یا قمر بنی هاشم(ع) می گفتند و بی مهابا جلو می رفتند، دوستان دیگرشان در آن طرف صدای آن ها را می شنیدند. ـ یا […]
عملیات مسلم بن عقیل بود و رمز عملیات «یا قمر بنی هاشم(ع)» و عده ای از رزمندگان نایینی در این حمل شركت داشتند و به زبان محلی در حین عمیات یا قمر بنی هاشم(ع) می گفتند و بی مهابا جلو می رفتند، دوستان دیگرشان در آن طرف صدای آن ها را می شنیدند.
ـ یا قمر بنی هاشم(ع)
ـ بشوی تاریكی لابد كیاشم(در این تاریكی كه نمی توانید جلو پایتان را ببینید كجا دارید می روید كه از قمر بنی هاشم(ع) كمك می خواهید!)