گونی عایق قمقمه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در بحبوحۀ عملیات و موقع رفتن به جنوب، رزمندگان معمولاً قمقمه هایشان را به جای آب پر از یخ می كردند و همراه می بردند. ولی به علت گرمای هوا خیلی زود یخ ها آب می شد و آب نیز گرم. بچه ها برای افزایش طول عمر یخ، دو لایه گونی دور قمقمه می كشیدند […]
در بحبوحۀ عملیات و موقع رفتن به جنوب، رزمندگان معمولاً قمقمه هایشان را به جای آب پر از یخ می كردند و همراه می بردند. ولی به علت گرمای هوا خیلی زود یخ ها آب می شد و آب نیز گرم.
بچه ها برای افزایش طول عمر یخ، دو لایه گونی دور قمقمه می كشیدند و با سوزن آن را می دوختند. قبل ازحركت گونی را خیس می كردند تا سرمای یخ ها و آب تا حد امكان حفظ شود كه روش بسیار مؤثری هم بود.