گلدان طلایی و نقره ای

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
آب كاری كردن پوكۀ فشنگ های بزرگ مثل دوشكا و ضدهوایی به رنگ طلایی یا نقره ای برای ساختن گلدان یا جای دكور بسیار معمول و متداول بود.
آب كاری كردن پوكۀ فشنگ های بزرگ مثل دوشكا و ضدهوایی به رنگ طلایی یا نقره ای برای ساختن گلدان یا جای دكور بسیار معمول و متداول بود.