گز اصفهان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
ساعت حدود یك بعد از ظهر بود كه حاج مرتضی قربانی، فرمانده لشكر ٢٥ كربلا، آمد سنگر ما. گرم احوال پرسی بودیم كه سر و صدای دوشكای عراقی بلند شد. ـ چه خبره اینجا؟ این داد و قال ها چیه این ها راه انداختند. ـ چیزی نیست مثل این كه بوی گز اصفهان به مشامشان […]
ساعت حدود یك بعد از ظهر بود كه حاج مرتضی قربانی، فرمانده لشكر ٢٥ كربلا، آمد سنگر ما. گرم احوال پرسی بودیم كه سر و صدای دوشكای عراقی بلند شد.
ـ چه خبره اینجا؟ این داد و قال ها چیه این ها راه انداختند.
ـ چیزی نیست مثل این كه بوی گز اصفهان به مشامشان رسیده است!