گردان عملیاتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
نیروهای گردان امام محمد تقی(ع) از تیپ ویژۀ شهدا در عملیات كربلای ٥، خط پدافندی را بعد از تصرف منطقه در اختیار داشتند كه محل آن نزدیك غرب جزیرۀ ماهی در شلمچه بود. در همان زمان باید نیروهای لشكر ٢١ امام رضا كل منطقۀ غرب جزیرۀ ماهی را به تصرف خود در می آوردند. فرمانده […]
نیروهای گردان امام محمد تقی(ع) از تیپ ویژۀ شهدا در عملیات كربلای ٥، خط پدافندی را بعد از تصرف منطقه در اختیار داشتند كه محل آن نزدیك غرب جزیرۀ ماهی در شلمچه بود. در همان زمان باید نیروهای لشكر ٢١ امام رضا كل منطقۀ غرب جزیرۀ ماهی را به تصرف خود در می آوردند. فرمانده گردان ما، چند نفر از نیروهای آر.پی.جی.زن ، تیربارچی و تك تیرانداز ماهر را نزدیك عراقی ها فرستاد. آنها چند دستگاه تانك دشمن را شكار كردند و چند نفر را كشتند. عراقی ها به به تصور این كه حملۀ جدیدی در پیش است ، تمام نیروهایشان را متوجه این نقطه كردند و به درگیری با گردان ما پرداختند. در این فرصت،نیروهای لشكر٢١ امام رضا موفق شدند غرب جزیرۀ ماهی را تصرف كنند.