گارنیك بوغوسیان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شهید «گارنیك بوغوسیان»، فرزند «نوریك» و «مانیك» در پاییز ١٣٤٢ در تهران متولد گردید. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، از دبیرستان «مریمیان» فارغ التحصیل و موفق به اخذ دیپلم گشت. تا زمان اعزام به خدمت در سال ١٣٦٣، به كار مشغول شد. پس از طی دوران آموزشی به «گروه ٣٣ توپخانه» منتقل و […]
شهید «گارنیك بوغوسیان»، فرزند «نوریك» و «مانیك» در پاییز ١٣٤٢ در تهران متولد گردید. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، از دبیرستان «مریمیان» فارغ التحصیل و موفق به اخذ دیپلم گشت.
تا زمان اعزام به خدمت در سال ١٣٦٣، به كار مشغول شد. پس از طی دوران آموزشی به «گروه ٣٣ توپخانه» منتقل و به جبهه اعزام گردید. وی بعد از بیست و سه ماه خدمت و ماه ها حضور در جبهه و نبرد با دشمن بعثی، سرانجام حین مأموریت جان به جان آفرین تسلیم نمود. پیكر پاك شهید «بوغوسیان» پس از انتقال به تهران و انجام تشریفات مخصوص مذهبی با حضور صدها تن از مردم شهید پرور در قطعه شهدای ارمنی جنگ تحمیلی در تهران به خاك سپرده شد.
منبع: گل مریم ، نوشته ی دکتر آرمان بوداغیانس، نشر تسنیم حیات، با همکاری نشر صریر- ١٣٨٥