چهره به چهره با دشمن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات برون مرزی فتح١، كه در داخل خاك عراق انجام شد، نیروهای تیپ ویژۀ ٦٦ هوا برد سپاه شركت داشتند. وقتی به داخل خاك عراق روانه شدیم هدف این بود كه به یكی از استان های عراق (سلیمانیه) حمله كنیم. بنابراین، لباس كردی پوشیدیم و راه افتادیم. وقتی چندین كیلومتر درعمق خاك دشمن پیشروی […]
در عملیات برون مرزی فتح١، كه در داخل خاك عراق انجام شد، نیروهای تیپ ویژۀ ٦٦ هوا برد سپاه شركت داشتند. وقتی به داخل خاك عراق روانه شدیم هدف این بود كه به یكی از استان های عراق (سلیمانیه) حمله كنیم. بنابراین، لباس كردی پوشیدیم و راه افتادیم. وقتی چندین كیلومتر درعمق خاك دشمن پیشروی كردیم، باید از روی جاده، مقداری از مسیر را می پیمودیم. همان موقع یك ستون از نیروهای عراقی درحال عبور بودند. هوا تاریك شده بود. بنابراین، آن ها قادر به تشخیص چهرۀ ما نبودند. برای همین بچه ها ضمن بلندكردن دست و گفتن خسته نباشید به زبان كردی، آن ها را بدرقه كردند. بعد از كیلومترها پیاده روی، پشت شهر سلیمانیه رسیدیم و مأموریت خود را- كه انفجار چند نقطه از منطقه بود- انجام دادیم. دشمن ابتدا خیال كرد هواپیماها حمله كرده اند اما وقتی متوجه حضور نفرات پیاده شد فوری مرزها را بست و امكان تردد را سخت كرد.
عده ای از برادران در محاصره قرار گرفتند و به كوهها گریختند. چند روزی كه گذشت ، سپاه قرار ملاقاتی برای نیروها با آقای هاشمی رفسنجانی ترتیب داد كه از تلویزیون پخش شد. وقتی دشمن فهمید كه نیروهای عمل كننده در منطقه با آقای هاشمی ملاقت كرده اند، خیال كرد كه همۀ یگان ها منطقه را ترك كرده اند. لذا اقدامات امنیتی خود را سبك كرد و نیروهایش نوار مرزی را تخلیه كردند و با این ترفند نیروهای ما نیز به این سوی مرز آمدند و خلاص شدند.