چهارچوب وگونی مرطوب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
فصل گرما بود و امكانات نداشتیم. چهارچوبی به ابعاد ٥٠٣٠ درست كردیم آن را درون یك گونی گذاشتیم بعد گونی را خیس كردیم و از سقف سوله آویختیم وسپس به نوبت همدیگر را باد زدیم. بعد از چند وقت، ابتكاری به خرج دادم به این صورت كه در قوطی خرج آر.پی.جی. را پر ازآب كردم […]
فصل گرما بود و امكانات نداشتیم. چهارچوبی به ابعاد ٥٠٣٠ درست كردیم آن را درون یك گونی گذاشتیم بعد گونی را خیس كردیم و از سقف سوله آویختیم وسپس به نوبت همدیگر را باد زدیم. بعد از چند وقت، ابتكاری به خرج دادم به این صورت كه در قوطی خرج آر.پی.جی. را پر ازآب كردم و بالای آن كارگذاشتم و یك سوراخ كوچك درآن به وجود آوردم. گونی ها به این نحو مرتب مرطوب می ماند و نیاز به خیس كردن نداشت.