چفیه و لولۀ تفنگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
هوا بارانی بود. برف پاك كن ماشین هم خراب شده بود. سه مجروح درحال شهادت داشتیم كه می بایست هر چه زودتر آن ها را به عقب و اورژانس می رساندیم. به جای برف پاك كن چفیه را سر لولۀ تفنگ بستم و بالای آمبولانس رفتم. در حالی كه ماشین با سرعت زیاد حركت می […]
هوا بارانی بود. برف پاك كن ماشین هم خراب شده بود. سه مجروح درحال شهادت داشتیم كه می بایست هر چه زودتر آن ها را به عقب و اورژانس می رساندیم. به جای برف پاك كن چفیه را سر لولۀ تفنگ بستم و بالای آمبولانس رفتم. در حالی كه ماشین با سرعت زیاد حركت می كرد من مرتب شیشه را تمیز میكردم.