چرخ های دستی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهه یك وقت متوجه شدیم كه عراق قصد تحرك و پیشروی دارد .مقدار زیادی مواد منفجره و دینامیت داشتیم و ده عدد نیز لاستیك جاسازی كردیم و فتیله ای برای آن قرار دادیم. شب دشمن شروع كرد به حركت به سمت خاكریز .خوب كه نزدیك شد فتیله را روشن و لاستیك ها را در […]
در جبهه یك وقت متوجه شدیم كه عراق قصد تحرك و پیشروی دارد .مقدار زیادی مواد منفجره و دینامیت داشتیم و ده عدد نیز لاستیك جاسازی كردیم و فتیله ای برای آن قرار دادیم. شب دشمن شروع كرد به حركت به سمت خاكریز .خوب كه نزدیك شد فتیله را روشن و لاستیك ها را در مسیر عراقی ها رها كردیم، لاستیك ها با سرعت وارد صفوف آن ها شد و با برخورد با افراد و وسایلشان منفجر شد ، میزان تلفات و ضایعات دشمن در آن شب، بی سابقه و كم نظیر بود.