چراغ موشی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای چراغ خواب وسط قوطی كمپوت را سوراخ می كردیم و درون آن هم نفت می ریختیم. بعد جوراب یكی از دوستان را فتیله می كردیم و چراغ موشی مناسب سنگر آماده می شد.
برای چراغ خواب وسط قوطی كمپوت را سوراخ می كردیم و درون آن هم نفت می ریختیم. بعد جوراب یكی از دوستان را فتیله می كردیم و چراغ موشی مناسب سنگر آماده می شد.