چراغ شیشه مربایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در گردان ما همیشه فانوس كم بود. روزی دو عدد شیشۀ مربا و ترشی را برداشتم و روی هم مونتاژ كردم و بین آن ها یك فتیلۀ بالابر فانوس قرار دادم و به این طریق، فانوس شیشه ای زیبایی ساخته شد و نیازگردان به فانوس تا حدودی رفع شد.
در گردان ما همیشه فانوس كم بود. روزی دو عدد شیشۀ مربا و ترشی را برداشتم و روی هم مونتاژ كردم و بین آن ها یك فتیلۀ بالابر فانوس قرار دادم و به این طریق، فانوس شیشه ای زیبایی ساخته شد و نیازگردان به فانوس تا حدودی رفع شد.