پیدای پنهان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
موقع عملیات وقتی خط شلوغ بود دشمن با اطلاع از ترددها، حجم آتش بیش تری را روانـۀ سنگرهای بچه ها می كرد! به همین دلیل، فرمانده محور به ما گفته بود این فعل و انفعال ها را همیشگی كنیم و حتی اگر كاری نداریم در ساعات به خصوصی كه آفتاب پشت سر عراقی ها بود […]
موقع عملیات وقتی خط شلوغ بود دشمن با اطلاع از ترددها، حجم آتش بیش تری را روانـۀ سنگرهای بچه ها می كرد! به همین دلیل، فرمانده محور به ما گفته بود این فعل و انفعال ها را همیشگی كنیم و حتی اگر كاری نداریم در ساعات به خصوصی كه آفتاب پشت سر عراقی ها بود و خوب می توانستند با دوربین محور را ببینند رفت و آمد كنیم و ماشین ها مدام در حال تردد باشند. عراقیها كه این تردد هر روزه را می دیدند كم كم برایشان عادی می شد و حساسیت خود را از دست می دادند. چنانچه لازم بود نیرویی اضافه شود ، به بچه های ثابت یگان دستور داده می شد كه تردد نكنند، اما رفت و آمد از حالت عادی روزانه خارج نمی شد.