پیام آشكار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
لشكر ٢٧ گردان كاملی از نیروهای آر.پی . جی زن داشت . روزی تانك های عراقی در حجمی وسیع پاتك كردند ، بچه های آر.پی . جی زن با گفتن جملات پیام به صورت آشكار و بدون رمز در حالتی كه می دانستند عراقی ها در حال شنود بی سیم هایشان هستند آن ها را […]
لشكر ٢٧ گردان كاملی از نیروهای آر.پی . جی زن داشت . روزی تانك های عراقی در حجمی وسیع پاتك كردند ، بچه های آر.پی . جی زن با گفتن جملات پیام به صورت آشكار و بدون رمز در حالتی كه می دانستند عراقی ها در حال شنود بی سیم هایشان هستند آن ها را به انحراف كشاندند.