پودر غواصی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در سرمای منطقه، بعضی برای جلوگیری از یخ زدگی پاها، پودر غواصی داخل پوتین هایشان می ریختند به این وسیله ، ولو به طور موقت، گرم می شدند.
در سرمای منطقه، بعضی برای جلوگیری از یخ زدگی پاها، پودر غواصی داخل پوتین هایشان می ریختند به این وسیله ، ولو به طور موقت، گرم می شدند.