پشه ها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در مناطقی مثل جنوب كه پشه زیاد بود یك متر نخ را روغن مالی و از میلۀ چادر آویزان می كردیم. وقتی مگس ها به آن می چسبیدند و دیگر جای خالی نداشت نخ را آهسته بر می داشتیم و وسط كیسه پلاستیكی قرار می دادیم. بعد سیگاری آتش می زدیم و دودش را درون […]
در مناطقی مثل جنوب كه پشه زیاد بود یك متر نخ را روغن مالی و از میلۀ چادر آویزان می كردیم. وقتی مگس ها به آن می چسبیدند و دیگر جای خالی نداشت نخ را آهسته بر می داشتیم و وسط كیسه پلاستیكی قرار می دادیم. بعد سیگاری آتش می زدیم و دودش را درون كیسه می فرستادیم، مگس ها حسابی گیج و مات ومبهوت می شدند. آن وقت بعضی شوخی شان گل می كرد: من از جبهۀ اهواز گزارش می كنم. درحالی كه ١٥٠ نفر از مزدوران حزب بعث توسط گاز مخصوص مسموم شده و به هلاكت رسیده اند نیروهای ما در حال پیشروی هستند!
درشرایطی كه علف و پشه فوق العاده زیاد بود از مرغ و گوسفند هم استفاده می كردیم. البته مبارزۀ بیولوژیك محدود به این موارد نمی شد.