وهاندز رشید پور بابرودی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سرباز شهید «وِهاندز رشید پور» در اولین روز بهاری در خانواده ای روستایی و زحمتكش در روستای «بابرود» (بابارود) در حوالی شهرستان ارومیه به دنیا آمد. پس از تحصیلات ابتدایی، به كار و تلاش در كنار خانواده پرداخت. وی پس از اعزام به خدمت مقدس سربازی و طی دوره آموزش به لشگر ٧٧ خراسان پیوسته […]
سرباز شهید «وِهاندز رشید پور» در اولین روز بهاری در خانواده ای روستایی و زحمتكش در روستای «بابرود» (بابارود) در حوالی شهرستان ارومیه به دنیا آمد. پس از تحصیلات ابتدایی، به كار و تلاش در كنار خانواده پرداخت.
وی پس از اعزام به خدمت مقدس سربازی و طی دوره آموزش به لشگر ٧٧ خراسان پیوسته و به خطوط مقدم جبهه های جنگ حق علیه باطل منتقل گردید.
وی بعد از ٢ سال و ٣ ماه و ٤ روز خدمت، پیش از آتش بس، قهرمانانه در عملیات بزرگ «فتح المبین» به خیل عظیم شهدای ٨ سال دفاع مقدس پیوست. پیكر مطهر شهید «رشید پور» بعد از انجام تشریفات مذهبی در میان حزن و اندوه و بدرقه صدها نفر از هموطنان در ارومیه به خاك سپرده شد.
منبع: گل مریم ، نوشته ی دکتر آرمان بوداغیانس، نشر تسنیم حیات، با همکاری نشر صریر- ١٣٨٥