وسایل چند كاره و ابزار جنگی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
استفاده از وسیله ای به جای وسیله ای دیگر در جبهه معمول بود. به خاطر عسر و حرج موجود در خطوط عملیاتی و پدافندی بسیاری از آلات و ادوات جنگی، وسایل حمل و نقل یا ابزار مورد نیاز نیروها آنقدر اسقاطی بودند كه در گرما گرم نبرد خراب می شدند. بچه ها بسته به شرایط […]
استفاده از وسیله ای به جای وسیله ای دیگر در جبهه معمول بود. به خاطر عسر و حرج موجود در خطوط عملیاتی و پدافندی بسیاری از آلات و ادوات جنگی، وسایل حمل و نقل یا ابزار مورد نیاز نیروها آنقدر اسقاطی بودند كه در گرما گرم نبرد خراب می شدند. بچه ها بسته به شرایط رزمی و امكاناتی كه در دسترسشان بود، نیازهای خود را با سایر وسایل موجود برطرف می كردند. این موارد استفاده را می توان به چند گروه تقسیم كرد: راهنمایی راه ها و مسیرهای عملیاتی و تداركاتی و محل عبور و مرور نیروها، تعمیر و ترمیم آلات و ادوات جنگی تا حد مقدور در همان معركۀ نبرد؛ جایگزینی وسایل در كمبود و نبود خرابی آن ها؛ خلق ابزار جنگی جدید یا اجزای آن ها ؛ تسهیل تحرك و جا به جایی نیروها و آلات و ادوات جنگی .
در منطقه برای گرا گیری و علامت گذاری مواضع دشمن به منظور تخریب آن ها و نیز نقشه كشی و نقشه برداری از خط و خاكریزها و نیز دیدبانی و ثبت تحركات دشمن از ابزار و وسایلی بهره
می گرفتند كه این امور را سهیل می كرد و حداقل خطا در ثبت گرادهی و تخریب و نیز كم ترین درصد خطر جانی را برای این نیروها به همراه داشت و از همه مهم تر این كه لوازمش درخود منطقه به وفور موجود بود و پشتیبانی تداركاتی در این زمینه ضرورتی نداشت.