وسایل پنچری مهلك

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تله كرن اجسام و اشیا و وسایل دیگر عموماً كار نیروهای تخریب بود. تله كردن مین پدالی آماده ، زیر پدال یا كلاج و ترمز جزو ابتكارات اوایل جنگ بود . بعد از مدتی دشمن خبره شده و به همین دلیل ، فریب دادنش كمی دشوار و پیچیده تر به نظر می رسید بنابراین ، […]
تله كرن اجسام و اشیا و وسایل دیگر عموماً كار نیروهای تخریب بود. تله كردن مین پدالی آماده ، زیر پدال یا كلاج و ترمز جزو ابتكارات اوایل جنگ بود . بعد از مدتی دشمن خبره شده و به همین دلیل ، فریب دادنش كمی دشوار و پیچیده تر به نظر می رسید بنابراین ، وقت عقب نشینی یا در گل ماندن ماشین و خرابی و از كار افتادگی موتور، بچه ها با یك یا دو لاستیك را خالی می كردند به این معنی كه مثلاً بر اثر اصابت تركش پنچر شده است . ابزار تعویض لاستیك پشت صندلی راننده قرار داشت. صندلی های تویوتا لندكروز با كشیدن یك دسته كه در كنار هر دو صندلی است به سرعت به جلو پرتاب می شدند. عراقی ها خوشحال از عقب نشینی رزمندگان وقتی به این ماشیها می رسیدند به دقت زیر شاسی و لاستیك ها یا پدال های گاز و ترمز و كلاج را بررسی می كردند كه تله ای در كارنباشد. وقتی شكشان برطرف می شد و باور می كردندكه ماشین واقعاً پنچر شده ، اقدام به تعویض لاستیك می كردند و به محض این كه اهرم صندلی را می كشیدند، تلۀ انفجاری تعبیه شده در پشت صندلی عمل می كرد و با انفجاری مهیب ماشین و نیروهای اطرافش را به هوا می فرستاد.