هنریك یوسفی (هوسپیان)

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شهید «هنریك یوسفی» فرزند چهارم خانواده زحمتكش كارگری «آرمِناك» و «مارگاریت»در اردیبهشت ماه ١٣٤٥ در تهران متولد شد. دوران ابتدایی و راهنمایی تحصیلی «هنریك» با موفقیت در مدارس ارامنه «نائیری» و «تونیان» سپری گردید. پس از آن برای كار و كمك به خانواده، وی مجبور به ترك تحصیل شده و به كار لنت كوبی پرداخت. […]
شهید «هنریك یوسفی» فرزند چهارم خانواده زحمتكش كارگری «آرمِناك» و «مارگاریت»در اردیبهشت ماه ١٣٤٥ در تهران متولد شد. دوران ابتدایی و راهنمایی تحصیلی «هنریك» با موفقیت در مدارس ارامنه «نائیری» و «تونیان» سپری گردید.
پس از آن برای كار و كمك به خانواده، وی مجبور به ترك تحصیل شده و به كار لنت كوبی پرداخت. هیجده ساله بود كه خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی نمود.پس از طی دوره آموزشی، به عنوان سرباز پیاده لشگر ٧٧ خراسان، در خطوط مقدم جبهه های جنگ تحمیلی حضور یافته و بعد از ١٣ ماه خدمت، در دوم بهمن ماه ١٣٦٤ در «هویزه» به شهادت رسید. پیكر مطهّر شهید «هنریك یوسفی» پس از انتقال به تهران و انجام تشریفات خاص مذهبی در میان حزن و اندوه انبوهی از مردم در قطعه شهدای ارمنی جنگ تحمیلی در تهران به خاك سپرده شد. گفتنی است كه «سِرژیك» و «ژُرژیك»، دو برادر دیگر شهید والامقام نیز در جبهه های دوران دفاع مقدس حضور داشته اند.
منبع: گل مریم ، نوشته ی دکتر آرمان بوداغیانس، نشر تسنیم حیات، با همکاری نشر صریر- ١٣٨٥