هنریك هارتونیان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شهید «هِنریك هاروطیونیان» فرزند «يِسایی» و «وارتوهی» در تیر ماه سال ١٣٤٧ در شهر اراك متولد گردید. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه، برای اعزام به جبهه، خود را معرفی نمود. بعد از اتمام دوره آموزشی در پادگان «بیرجند» به لشگر ٨٤ خرم آباد منتقل شد. وی پس از ١٨ ماه خدمت و ماه […]
شهید «هِنریك هاروطیونیان» فرزند «يِسایی» و «وارتوهی» در تیر ماه سال ١٣٤٧ در شهر اراك متولد گردید. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه، برای اعزام به جبهه، خود را معرفی نمود.
بعد از اتمام دوره آموزشی در پادگان «بیرجند» به لشگر ٨٤ خرم آباد منتقل شد. وی پس از ١٨ ماه خدمت و ماه ها حضور در خطوط مقدم جبهه های جنگ تحمیلی، در «ایلام» به شهادت رسید. پیكر پاك شهید بعد از انجام تشریفات مذهبی در میان حزن و اندوه فراوان جمعیت كثیر حاضر در مراسم تشییع وی، در زادگاهش به خاك سپرده شد.
منبع: گل مریم ، نوشته ی دکتر آرمان بوداغیانس، نشر تسنیم حیات، با همکاری نشر صریر- ١٣٨٥