همه بگویید هلو

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از تبلیغات لشكر آمده بود كه قبل از به خط زدن، عكس برادران را بگیرد. بچه ها می ایستادند و او دوربین را تنظیم می كرد و قبل از این كه فلاش بزند می گفت:«بگید هلو!» بچه ها هم بدشان نمی آمد دهانشان را غنچه كنند یا تو آخرین عكس ـ احیاناً ـ خندان باشند […]
از تبلیغات لشكر آمده بود كه قبل از به خط زدن، عكس برادران را بگیرد. بچه ها می ایستادند و او دوربین را تنظیم می كرد و قبل از این كه فلاش بزند می گفت:«بگید هلو!» بچه ها هم بدشان نمی آمد دهانشان را غنچه كنند یا تو آخرین عكس ـ احیاناً ـ خندان باشند و چقدر دیدن داشت این عكس ها بعد از این كه چاپ می شد!