هالش را گرفتیم موكت كردیم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پرسیدم:«بالاخره چكار كردید؟ حرف و بحث فایده ای داشت؟ تونستید راضیش كنید كه این كار به نفع همۀ ماست تا از خر شیطون بیاد پایین؟» گفت:«آره بابا. اون از اولم حرفی نداشت؛ شما كه رفتید اصلاً مقاومت نكرد. یعنی بچه ها ریختند سرش. هر كس یه چیزی گفت بیچاره حرف خودش یادش رفت؛ همه اش […]
پرسیدم:«بالاخره چكار كردید؟ حرف و بحث فایده ای داشت؟ تونستید راضیش كنید كه این كار به نفع همۀ ماست تا از خر شیطون بیاد پایین؟» گفت:«آره بابا. اون از اولم حرفی نداشت؛ شما كه رفتید اصلاً مقاومت نكرد. یعنی بچه ها ریختند سرش. هر كس یه چیزی گفت بیچاره حرف خودش یادش رفت؛ همه اش می گفت هر چی شما بگید، هر چی شما بگید». گفتم:« پس حالشو گرفتید». گفت:«چه جورم، هالشو گرفتیم موكت كردیم صداشم در نیومد».