نورانیت

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
عالم و آدم جمع میشدند، گردن كسی بگذارند كه او از بقیه مخلص تر و در نتیجه مستجاب الدعوه است. ـ پسر چقدر صورتت نورانی شده! ـ حق با شماست چون عراقی ها دوباره منور زده اند.
عالم و آدم جمع میشدند، گردن كسی بگذارند كه او از بقیه مخلص تر و در نتیجه مستجاب الدعوه است.
ـ پسر چقدر صورتت نورانی شده!
ـ حق با شماست چون عراقی ها دوباره منور زده اند.