نخ و سوزن خیاطی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیاتی، صورت یكی از برادران زخم عمیقی برداشته بود. دوست بسیجی دیگری با نخ و سوزن خیاطی صورت او را بخیه كرد و تا حدود زیادی مانع از خونریزی شد.
در عملیاتی، صورت یكی از برادران زخم عمیقی برداشته بود. دوست بسیجی دیگری با نخ و سوزن خیاطی صورت او را بخیه كرد و تا حدود زیادی مانع از خونریزی شد.