نارنجك چسبی و باك

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
موقع نفوذ به خاك دشمن دور اهرم نارنجكی كه ضامن آن كشیده شده بود نوار چسب می زدیم و آن را داخل باك بنزین ماشین ها می انداختیم . بعد تا خودمان از منطقه دور می شدیم بنزین نوار چسب را می خورد و طبعاً چسب از دور نارنجك باز می شد و متعاقب ان […]
موقع نفوذ به خاك دشمن دور اهرم نارنجكی كه ضامن آن كشیده شده بود نوار چسب می زدیم و آن را داخل باك بنزین ماشین ها می انداختیم . بعد تا خودمان از منطقه دور می شدیم بنزین نوار چسب را می خورد و طبعاً چسب از دور نارنجك باز می شد و متعاقب ان اهرم نارنجك رها می شد و با انفجار آن ماشین و احتمالاً سرنشینان آن با هم متلاشی می شدند. از این روش در زمان عقب نشینی استفاده می شد كه مجبور بودیم حتی ماشین های خودی را در منطقه جا بگذاریم .