مین روب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
مسئلۀ سرعت عمل در بازكردن معابر و میدان های مین با استفاده از ابزار و وسایل موجود به شیوه های گوناگون برای خنثی سازی و انفجار مین ها در نبود مین روب و مین یاب و در نتیجه تلفات جانی و مالی كم تر در شناسایی وخنثی سازی معابر و میدان های مین و پركردن […]
مسئلۀ سرعت عمل در بازكردن معابر و میدان های مین با استفاده از ابزار و وسایل موجود به شیوه های گوناگون برای خنثی سازی و انفجار مین ها در نبود مین روب و مین یاب و در نتیجه تلفات جانی و مالی كم تر در شناسایی وخنثی سازی معابر و میدان های مین و پركردن جای خالی تخریب چی مجرب و آشنا به انواع مین از زمینه های ضروری در امر مین روبی است.
از شیوه های كه برای مین روبی به كار می رفت عبور دادن حیوانات از میدان های مین به قصد شناسایی و خنثی سازی؛ استفاده از فلزات و اجسام سنگین از طریق پرتاب كردن یا لغزاندن آن ها در مسیرهای مورد نظر؛ بستن طناب به مین ها وكشیدن سر طناب ها از فاصله ای مناسب؛ نصب غلتك های فلزی سنگین جلوی ماشین ها و وسایل حمل و نقل به جای مین روب بود.