موش های هور

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در هور موش ها به قدری بزرگ بودند كه گربه های درخواستی از مناطق دیگر به هیچ وجه از پس آن ها برنمی آمدند. ما برای این كه لااقل شب ها یك ساعت خواب و آرام داشته باشیم، مقداری غذا برای آن ها روی یونولیت اطراف سنگر می گذاشتیم و در این فاصله می خوابیدیم.
در هور موش ها به قدری بزرگ بودند كه گربه های درخواستی از مناطق دیگر به هیچ وجه از پس آن ها برنمی آمدند. ما برای این كه لااقل شب ها یك ساعت خواب و آرام داشته باشیم، مقداری غذا برای آن ها روی یونولیت اطراف سنگر می گذاشتیم و در این فاصله می خوابیدیم.