موتور و لودر سوله

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهه حلبچه باید برای فرماندهان سوله می ساختیم . برای این كه فكر دشمن را منحرف كنیم و آنان را به جای دیگر بكشانیم تعدادی موتور و یك عدد لودر را به جایی دورتری بردیم تا با سرو صدای خود ذهن دشمن را منحرف كنند و به تصور این كه آن جا خبری است […]
در جبهه حلبچه باید برای فرماندهان سوله می ساختیم . برای این كه فكر دشمن را منحرف كنیم و آنان را به جای دیگر بكشانیم تعدادی موتور و یك عدد لودر را به جایی دورتری بردیم تا با سرو صدای خود ذهن دشمن را منحرف كنند و به تصور این كه آن جا خبری است از مكان ساختن سوله غافل شوند.