من و كلاهم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
آر.پی.جی.زن گردان بودم و هر وقت لازم بود روی خاكریز بروم و عراقی ها را ببینم ، كلاهم را در نقطه ای دیگر روی لبۀ خاكریز می گذاشتم و خودم در فاصلۀ دورتری مستقر می شدم ، تا آنها كلاهم را هدف می گرفتند من از فرصت استفاده می كردم و آنها را می زدم.
آر.پی.جی.زن گردان بودم و هر وقت لازم بود روی خاكریز بروم و عراقی ها را ببینم ، كلاهم را در نقطه ای دیگر روی لبۀ خاكریز می گذاشتم و خودم در فاصلۀ دورتری مستقر می شدم ، تا آنها كلاهم را هدف می گرفتند من از فرصت استفاده می كردم و آنها را می زدم.