مامان بچه ها نگذاشت

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
صحبت از این بود كه فردای قیامت اگر از ما سؤال كنند چرا نیامدید كربلا چه پاسخی داریم بدهیم؟ شما كه شعار«زیارت، یا شهادت» سر می دادید و پشت پیراهن خاكی خود می نوشتید«مسافر كربلا»؛ شما كه دیگران را تحریك می كردید و می گفتید «هر كه دارد هوس كرب و بلا بسم الله» چه […]
صحبت از این بود كه فردای قیامت اگر از ما سؤال كنند چرا نیامدید كربلا چه پاسخی داریم بدهیم؟ شما كه شعار«زیارت، یا شهادت» سر می دادید و پشت پیراهن خاكی خود می نوشتید«مسافر كربلا»؛ شما كه دیگران را تحریك می كردید و می گفتید «هر كه دارد هوس كرب و بلا بسم الله» چه شد كه جا زدید؟ هر كس از روی اخلاص جوابی می داد. بعضی ها هم سخت به فكر فرو می رفتند و سكوت می كردند. دوست رندی داشتیم كه می گفت:«من می گویم ما می خواستیم بیاییم، تا نزدیك بغداد هم آمدیم اما بعد بچه ها گریه كردند، مادرشان نگذاشت، گفت اگر جلوتر بروید نه من نه شما».