ماشین جنگی پنچر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ سردشت بالای تپه بودیم و وظیفه داشتیم سرتپه ها هرچه می توانیم چادر بزنیم كه دشمن فكركند چند گردان نیرو در آن جا مستقر است و قصد حمله دارد. همین كار را هم كردیم و در نتیجه، آن ها هرچه می توانستند توپ و خمپاره و كاتیوشای رگباری شلیك كردند و تمام آسمان […]
در منطقۀ سردشت بالای تپه بودیم و وظیفه داشتیم سرتپه ها هرچه می توانیم چادر بزنیم كه دشمن فكركند چند گردان نیرو در آن جا مستقر است و قصد حمله دارد. همین كار را هم كردیم و در نتیجه، آن ها هرچه می توانستند توپ و خمپاره و كاتیوشای رگباری شلیك كردند و تمام آسمان پر از آتش شد و به این ترتیب ماشین جنگی صدام پنچر می شد!