لاستیكهای آدم نما

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در شب عملیات ثامن الائمه(ع) برای سرگردان كردن دشمن، در قسمتی كه نمی خواستیم از آن جا وارد عمل شویم، لاستیك هایی را به صورت عمودی گذاشتیم تا دشمن خیال كند از آن محور عملیات شده و تمام گراهای آن ها متوجه آن محور شد و ما از نقطۀ دیگری عمل كردیم .
در شب عملیات ثامن الائمه(ع) برای سرگردان كردن دشمن، در قسمتی كه نمی خواستیم از آن جا وارد عمل شویم، لاستیك هایی را به صورت عمودی گذاشتیم تا دشمن خیال كند از آن محور عملیات شده و تمام گراهای آن ها متوجه آن محور شد و ما از نقطۀ دیگری عمل كردیم .