كركرۀ مشبك و عبور از باتلاق

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای عبور وسایل نقلیه در مناطق پر گل و لای ، یكی از راننده های با استفاده از كركره های مشبك ابتكاری به خرج داد و این مشكل را حل كرد. با هم فكری بچه های واحد تخریب طرحی تهیه و اجرا شد. به این ترتیب كه اهرم هایی بازویی شكل ساخته و زیرشاسی تویوتا […]
برای عبور وسایل نقلیه در مناطق پر گل و لای ، یكی از راننده های با استفاده از كركره های مشبك ابتكاری به خرج داد و این مشكل را حل كرد. با هم فكری بچه های واحد تخریب طرحی تهیه و اجرا شد. به این ترتیب كه اهرم هایی بازویی شكل ساخته و زیرشاسی تویوتا نصب شد. چند متر از این كركره ( به اندازۀ عبور لاستیك های ماشین) برش خورد و دور لوله ای فلزی پیچیده شد وازهر دو سر به اهرم های متصل به شاسی وصل شد كه در موقع ضرورت با كشیدن طنابی كركره باز می شد . با حركت ماشین نیز كركره باز می شد و زیر چرخ قرار می گرفت و مانع از نفوذ گل و لای و كند كردن حركت چرخ ها می شد.