كرسی سنگی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ عملیاتی بیت المقدس ٢ كه معمولاً بارش برف زیاد بود، برودت هوا نیز بالا، سنگرها را با كیسه های شن می ساختیم و لابه لای آن حلب هایی به صورت ورقه ورقه قرار می دادیم. كیسه ها روی كرسی سنگی قرار می گرفتند تا نم و رطوبت زمین را جذب نكنند، درضمن روی […]
در منطقۀ عملیاتی بیت المقدس ٢ كه معمولاً بارش برف زیاد بود، برودت هوا نیز بالا، سنگرها را با كیسه های شن می ساختیم و لابه لای آن حلب هایی به صورت ورقه ورقه قرار می دادیم. كیسه ها روی كرسی سنگی قرار می گرفتند تا نم و رطوبت زمین را جذب نكنند، درضمن روی گونی ها را نیز با پلاستیك می پوشاندیم.